Välkommen till Husbyrådet

Husbyrådet 22-23

Vår vision

Husbyrådet består av Husbybor i olika åldrar som tillsammans med det lokala föreningslivet vill engagera boende och hitta nya vägar för inflytande och delaktighet i Husby.

Läs mer