Välkommen till Husbyrådet

Husbyrådet är pausat säsongen 2023 / 2024 pga utebliven finansiering. Uppdatering inför hösten 2024 kommer!

Vår vision

Husbyrådet består av Husbybor i olika åldrar som tillsammans med det lokala föreningslivet vill engagera boende och hitta nya vägar för inflytande och delaktighet i Husby.

Läs mer