Aktuellt från Husbyrådet

Här kommer yttranden och uttalanden av Husbyrådet att läggas upp. Husbyrådet kommer att yttra sig i särskilt utvalda frågor. Det kan både handla om formella och informella remissyttranden eller uttalanden i media.

Sortera på…

Uttalanden Undersökningar Dialoger Händelser
Sök till Husbyrådet! Händelser

2023-05-24

Vill du göra Husby bättre? Sök till Husbyrådet! vi behöver din ansökan senast den 12 juni. Du kan ansöka online eller gå in till Folkets Husby och fylla i vår ansökningsblankett på plats.

- Du förväntas kunna lägga 10-12 kvällar per år samt en helg.

- Du måste bo i Husby.

- Du måste vara 16 år eller äldre

Efter att du ansökt kommer ett urval gå vidare till intervju. Efter intervjuerna kommer en valberedning bestående av Husbybor sammanträda och besluta kring val av ledamöter.

Uttalande om Tidöavtalet (HR-2023/1) Uttalanden

2023-05-22

Det var med stor oro som vi i Husbyrådet bevittnade valresultatet i höstas som mynnade ut i det fruktansvärda Tidavtalet. Avtalet, som inte endast inskränker mänskliga rättigheter, inger även rädsla hos många människor och göder samtidig…

Det var med stor oro som vi i Husbyrådet bevittnade valresultatet i höstas som mynnade ut i det fruktansvärda Tidavtalet. Avtalet, som inte endast inskränker mänskliga rättigheter, inger även rädsla hos många människor och göder samtidigt ett samhällsklimat där en alltmer invandrarfientlig retorik, utbredd islamofobi och en avhumanisering av våra förorter brer ut sig. I skuggan av den här farliga samhällsutvecklingen har vi i Husbyrådet, tillsammans med andra lokala föreningar, skrivit ett uttalande om Tidöavtalet för att markera tydligt att den här sortens politik och retorik inte är välkommet i Järva!

Upprop mot chockhöjda hyror! (HR-2022/1) Uttalanden

2022-10-17

Husbyrådet beslutade under sitt första år att ansluta sig till nätverket Nej till marknadshyra som en del i kampen om en social bostadspolitik. Bostadsfrågan är viktig för Husbyborna som har drabbats av usla hyresvärdar och en ohållbar b…

Husbyrådet beslutade under sitt första år att ansluta sig till nätverket Nej till marknadshyra som en del i kampen om en social bostadspolitik. Bostadsfrågan är viktig för Husbyborna som har drabbats av usla hyresvärdar och en ohållbar bostadsmarknad. Nu senast har fastighetsägare krävt att få höja hyrorna med cirka 10%. I skuggan av detta har Nätverket Nej till marknadshyra skrivit ett upprop mot chockhöjda hyror. Det är många Husbybor som skulle påverkas negativt av kraftigt höjda hyror som redan kämpar med högre matpriser och elkostnader. Därför har ledamöterna i Husbyrådet beslutat att ansluta sig till uppropet. Husbyrådet strävar efter att lyfta Husbybornas röster och påverka i de frågor som är relevanta för området.

Läs om oss på Nyhetsbyrån Järva! Händelser

2022-10-13

Vi bjöd in husbyborna på ett Meet n' Greet den 12 oktober i Folkets Husby. Grundläggande för vårat arbete är att lyssna in vad området tycker, tänker och behöver, därför ville vi presentera årets ledamöter och få en chans att mötas. Det …

Vi bjöd in husbyborna på ett Meet n' Greet den 12 oktober i Folkets Husby. Grundläggande för vårat arbete är att lyssna in vad området tycker, tänker och behöver, därför ville vi presentera årets ledamöter och få en chans att mötas. Det var många av er som kom, i alla åldrar! Vi känner oss evigt tacksamma och ödmjuka inför er närvaro. Även en politiker och en tjänsteman från Stockholms stad gjorde oss sällskap, vilket känns viktigt. Det blev många fina och intressanta samtal. Nyhetsbyrån Järva intervjuade de flesta av oss innan. Gå gärna in och läs artikeln! På vårt Instagram hittar ni bilderna från eventet. Arbetet mot ett bättre Husby fortsätter! Tillsammans är vi starka.

Träffa Husbyrådet! Händelser

2022-10-12

Meet n' Greet med oss onsdagen den 12 oktober, kl 18.00–20:00 i Folkets Husby. Husbyrådet är på plats med elva invalda ledamöter från Husby. Vi kommer att arbeta för att förbättra och öka välbefinnandet för boende i området. Ko…

Meet n' Greet med oss onsdagen den 12 oktober, kl 18.00–20:00 i Folkets Husby. Husbyrådet är på plats med elva invalda ledamöter från Husby. Vi kommer att arbeta för att förbättra och öka välbefinnandet för boende i området. Kom till Folkets Husby för att lära känna Husbyrådets ledamöter, och prata om frågorna som är viktiga för dig som husbybo. Välkomna!PREMIÄR!! Händelser

2022-08-10

Vi gjort en kort dokumentär för att visa Husbyrådets arbete! I filmen kan man följa tre utav ledamöterna; deras tankar och erfarenheter av att sitta i rådet. Tack till våra underbara ledamöter under 2021 och tack till Nader Attiyah som r…

Vi gjort en kort dokumentär för att visa Husbyrådets arbete! I filmen kan man följa tre utav ledamöterna; deras tankar och erfarenheter av att sitta i rådet. Tack till våra underbara ledamöter under 2021 och tack till Nader Attiyah som regisserat filmen och fantastiska Atusa Rezai som är berättare i filmen! Arbetet fortsätter 💙

Nu är ansökningstiden slut! Händelser

2022-06-08

TACK till alla som ansökt till Husbyrådet! Vi går nu igenom alla ansökningarna och kommer att kontakta er för en intervju.

De nya ledamöterna offentliggörs i augusti.

Glad sommar!

Sök till Husbyrådet! Händelser

2022-05-24

Vill du göra Husby bättre? Sök till Husbyrådet! vi behöver din ansökan senast den 7 juni. Du kan ansöka online eller gå in till Folkets Husby och fylla i vår ansökningsblankett på plats.

- Du förväntas kunna lägga 10-12 kvällar per år samt en helg.

- Du måste bo i Husby.

- Du måste vara 16 år eller äldre

Efter att du ansökt kommer ett urval gå vidare till intervju. Efter intervjuerna kommer en valberedning bestående av Husbybor sammanträda och besluta kring val av ledamöter.

Uttalande kring koranbränning i Husby (HR/2022-2) Uttalanden

2022-05-13

Skandal att låta Paludan bränna Koranen i Husby - men vi låter oss inte provoceras!

Islamofobi och rasism har ingen plats i Husby. Många husbymammor har för sina barns säkerhet enats om en uppmaning till alla att inte gå till platsen där Paludan tänker uppträda på lördag. Viktigast är att förhindra allt våld. Vi hoppas att inga husbybor eller personer utifrån går i Paludans fälla.

Husbyrådets yttrande över beslut om bygglov för padelbanor, Trondheim 3, Trondheimsgatan 25. (HR/2022-1) Uttalanden

2022-02-22

Husbyrådet motsätter sig stadsbyggnadsnämndens beslut om bifall till fyra padelbanor på Trodheimsgatan 25 i sin helhet. Stadsbyggnadsnämnden (SBN) har inte tagit hänsyn till förekomsten av buller som åtgärden kommer att innebär…

Husbyrådet motsätter sig stadsbyggnadsnämndens beslut om bifall till fyra padelbanor på Trodheimsgatan 25 i sin helhet. Stadsbyggnadsnämnden (SBN) har inte tagit hänsyn till förekomsten av buller som åtgärden kommer att innebära för de närmaste boende. Därför anser vi att beslutet bör rivas upp i enlighet med det överklagande som de boende på Trondheimsgatan 46 presenterat 22-02-10.

Förslaget med fyra padelbanor cirka 10 meter från närmaste bostadsbyggnad kommer att innebära bullernivåer upp till 19 dBA ovanför stadens egna vägledande riktvärden för maximalt godtagbara bullernivåer i förhållande till hur närliggande bostadsbyggnader har ljudanpassats till buller.

Vi anser att frågor om tillstånd till liknande idrottsverksamhet även fortsättningsvis bör prövas av miljöförvaltningen vilket inte gjorts i det här fallet.

Vidare är stadsbyggnadsnämndens motiveringar om ett bifall tveksamma och saknar underlag. Den sökande har inte utvecklat på ett tillfredsställande sätt hur den anser att bedriva en inkluderande verksamhet för barn och unga och med hänsyn till deras ekonomiska förutsättningar till utövandet av sporten. Dessutom bör nämnden beakta det planerade kulturstråk och medborgarförslag (med diarienummer RK 2021/674) av boende som vill bidra till en bättre användning av området.