Aktuellt från Husbyrådet

Här kommer yttranden och uttalanden av Husbyrådet att läggas upp. Husbyrådet kommer att yttra sig i särskilt utvalda frågor. Det kan både handla om formella och informella remissyttranden eller uttalanden i media.

Sortera på…

Uttalanden Undersökningar Dialoger Händelser
Uttalande kring höjda Stockholmshyror av Husbyrådet och Norra Järva Stadsdelsråds styrelse (HR 2021/02) Uttalanden

2021-10-12

Norra Järva Stadsdelsråd och Husbyrådet är ytterst oroade över att de förhandlingar som just nu pågår mellan Hyresgästföreningen och de tre allmännyttiga bolagen Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder om höjda Stoc…

Norra Järva Stadsdelsråd och Husbyrådet är ytterst oroade över att de förhandlingar som just nu pågår mellan Hyresgästföreningen och de tre allmännyttiga bolagen Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder om höjda Stockholmshyror utöver de som avtalas i de årliga hyresförhandlingarna. Dessa skulle inte bara bli oerhört tunga för hyresgästerna. Det vore också ett upprörande brott mot Järvaavtalet om villkoren för de upprustningar av Stockholms miljonprogramsområden som påbörjades i Husby efter mycket omfattande protester 2007-2008 och den långvariga dialogen därefter. Boende i Järva ofta lider av trångbodda och lågavlönade hyresgäster har inte råd med några som helst hyreshöjningar. Läs mer här:

Uttalande: Husbyrådet stöder Mammornas manifestation mot våldet: (HR 2021/01) Uttalanden

2021-09-30

Vägen till trygghet kräver jämlikhet och social rättvisa
Hundratals föräldrar, skolungdomar och andra Järvabor samlades den 30 september till en mäktig manifestation mot våldet på Mynttorget som vis…

Vägen till trygghet kräver jämlikhet och social rättvisa
Hundratals föräldrar, skolungdomar och andra Järvabor samlades den 30 september till en mäktig manifestation mot våldet på Mynttorget som visade att Järva sörjer och har fått nog av både skjutningar och det socialt segregerade utanförskap som gängkriminaliteten orsakas av. Mammorna har lämnat över egen 34-punktslista till riksdagen som ett alternativ till regeringens åtgärder mot gängkriminalitet.⁣ Mammornas manifestation har begärt att den dödliga gängkriminaliteten ska behandlas som en nationell kris. Mammornas manifestation är ett viktigt initiativ, som enligt Husbyrådet förtjänar alla järvabors helhjärtade stöd. Det är som mammorna säger i deras pressmeddelande “ Föräldrar har fått nog och kräver ett slut på det allt mer eskalerande våldet i Järva. ⁣Många unga men också barn har förlorat sina liv under de senaste åren till följd av det ökande våldet. Regeringen, kommunen och myndigheter verkar inte värdera våra liv och pratar enbart om polisiära åtgärder, något som inte alls minskar på skjutningarna. Det är uppenbart att regeringens åtgärder inte har fungerat”⁣. Husbyrådet stödjer mammornas manifestation och deras 34-punktslista mot våldet. Läs mer om Husbyrådets uttalande om mammornas manifestation mot våldet här: