Hur Husby styrs

Husby är en stadsdel i Stockholms kommun där många olika aktörer styr och påverkar området. Dessa intressenter och aktörer har makt och inflytande över invånares dagliga liv. Kunskap är makt, därför har vi tagit fram en lokal kartläggning på formella och informella makthavare i Husby. Här hittar du även information om demokratiska processer och hur staden är uppbyggd, en Husbykarta över fastighetsägare och en kommunal ordlista som reder ut begrepp. Kopplat till detta gör vi bredare folkbildningsinsatser där vi lär tillsammans.

Husby är en stadsdel i västerort inom Stockholms kommun med runt 12 000 invånare. Nästan alla hus i Husby är lägenhetshus med hyresrätter. Medelåldern och medelinkomsten i området är generellt låg och fler boende har utländsk bakgrund här än i övriga Stockholm. Husby är en stadsdel som har ett rikt föreningsliv där boende, föreningar och församlingar på ideell basis skapar meningsfulla aktiviteter för och med de boende.

I Sverige har vi en representativ demokrati. Det innebär att vi väljer våra representanter till riksdagen, kommunerna, landstingen och Europaparlamentet. På nationell nivå är regeringen den ytterst ansvariga för att de mänskliga rättigheterna tillgodoses i Sverige. På lokal nivå finns det olika aktörer som ansvarar för Husbybornas välbefinnande och utveckling. Det kan vara t.ex. kommunpolitiker, myndigheter, kommunen, skolor, bostadsbolag eller företag.

Genom Husbykartan, Demokratiskolan, Makthavarlistan och Kommunal ordlista, försöker vi tydliggöra vilka som bär ansvaret, identifiera vem som har inflytande och makten i Husby samt att höja kunskapsnivån och förenkla svåra politiska ord. Syftet med detta är att bidra till att stärka och engagera lokalsamhället genom att berätta om hur Husby styrs, samverka med andra lokala initiativ, synliggöra samhällsproblem, påverka för mer förankrade lösningar och ansvarsutkräva när det behövs.

IMG 8710b wide