Demokratiskolan

Genom att gemensamt förstå hur demokratin och politiken fungerar får vi verktyg för vårt engagemang. Demokratiskolan erbjuder möjligheten att organisera oss och påverka de beslut som påverkar våra liv i samhället. Detta görs genom att bilda oss för att förstå hur systemet och politisk styrning fungerar på nationell, regional och lokal nivå.

Med Demokratiskolan görs från hösten 2021 öppna kurser och workshops för alla i Järva och materialet som ligger här kan användas av alla.

För mer information, se här.