Husbykartan

Husbykartan är en översikt över fastighetsägarna i Husby. I Husby finns både allmännyttiga (kommunala) och privata fastighetsbolag, hyresrätter och bostadsrätter. Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem är kommunala bostadsbolag som styrs av politiska tillsatta styrelser. SISAB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av skolor och förskolor i Stockholms stad.

Det är alltså kommunen som bestämmer t ex om allmännyttan ska säljas ut till privata aktörer eller köpas tillbaka.

Rätten till bostad är en mänsklig rättighet. I Sveriges grundlag (regeringsformen 1 kap. 2 § första stycket) och i FNs deklaration (artikel 25) står att det allmänna särskilt ska trygga rätten till bland annat bostad.

Har du synpunkter på underhåll eller service av din bostad eller annan fastighet, kontakta ansvarig fastighetsägare.