Kommunal ordlista

För att förstå hur politiken, stadsdelen och beslut som påverkar Husby fungerar är det viktigt att förstå språket och orden som används. Nedan finns en ordlista som hjälper dig att tolka en del av de begrepp som politiker och tjänstemän använder i protokoll, beslut och tjänsteutlåtanden.