Rådet

Husbyrådet är ett generationsöverskridande råd som startar under 2021. Det ska engagera boende för att hitta nya vägar för inflytande och delaktighet i Husby. Rådet består av 11 ledamöter som arbetar genom sammanträden, medborgardialoger och genomför lokala undersökningar.

Husbyrådets representanter har valts in av en urvalskommité av Husbybor. Dessa får hjälp och processtöd av Folkets Husby. Husbyrådet verkar för Husbybornas välbefinnande och utveckling och kommer att kroka arm med lokala initiativ för att belysa aktuella samhällsproblem och påverka beslutsfattare. Husbyrådets representanter väljs in på 2 respektive 1 år.

Ahmed Warsame
Ahmed Warsame

Ledamot

Ahmed är 19 år gammal. Som ledamot i Husbyrådet vill han vara en del av utvecklingen för att göra Husby till en bättre plats för alla. Ahmed Warsame är född och uppvuxen i Husby, “Jag gillar att hålla på med frågor som berör fritid, psykisk ohälsa och bostadsmarknaden”.

Han har precis avslutat sina gymnasiestudier och börjar på socionomprogrammet på Södertörns högskola till hösten, “jag vill lära känna människor, hjälpa människor” säger Ahmed.

IMG 1078 3
Nyema Manneh

Ledamot

Nyema Manneh är 23 år och har bott hela sitt liv i Husby. “Min vision är ett Husby som är tryggt, säkert och trevligt för alla. Ett Husby som påminner mig om det Husby jag växte upp i”.

Nyema studerar Interkulturellt företagande på Södertörns högskola. Hon vill arbeta med kultur och evenemang eftersom hon anser att kultur kan stärka relationerna mellan människor. “Jag vill sitta i Husbyrådet då jag anser att det är viktigt för oss unga att engagera oss i både samtal och frågor som har med samhället att göra. Speciellt i förorter. Min önskan är att rådet förstärks och blir större med mer inflytande.”

IMG 3664
Mohammed Said Sheikh Ali

Ledamot

Mohammed Said, född 1954, är pensionär och har bott i Husby i nästan 30 år. Han är utbildad ingenjör och varit engagerad i flera föreningar och sitter i olika styrelser bland andra Somaliska riksförbundet och som ordförande i en lokal hyresgästförening. För honom är det viktigt att ta ansvar för sitt område och delta i alla möjliga olika aktiviteter för att förbättra Husby. Han är särskilt intresserad av relationen mellan föräldrar och unga. Varför vill du sitta i Husbyrådet? Min vision för Husby är ett trivsamt, lugnt och tryggt område med medvetna grannar. Vi som har varit engagerade länge måste dela med oss.

Semira Muhamednur
Semira Mohamednur

Ledamot

Semira är sjuksköterska och har bland annat arbetat på vårdcentralen i Husby. Där upplevde hon på nära håll orättvisan i sjukvården och kände att hon behöva göra något. Semira menar att “orättvisan inom vården skapar otrygghet för alla”.

Hon sökte sig till Husbyrådet med förhoppningen om att kunna åstadkomma förändring, “ser man på djupet så märker man att det inte är samma förutsättningar man får i Husby, här finns mer fattigdom, mer utsatthet, belastningen här är större än i andra områden. Det är tydligare här”. Semira har bott i Husby i över 18 år med sin man och deras fyra barn.

IMG 1055 3
Soar Ali

Ledamot

Soar är utbildad mätningsingenjör och studerar nu statsvetenskap/historia på universitet. Soar arbetar som väktare i området där han får möjligheten att bilda relation till ungdomarna i Husby och bidra till tryggheten i området. Han är 25 år, har bott i Husby, Akalla och även utomlands.

“Jag förväntar mig att det inte bara är en massa prat i rådet, att de som är med känner ett ansvar för området. Alla måste se till att göra det som behövs. Resultat är viktigt och att sätta press på politikerna, att vara med och bestämma lockade”.

Lulia 2
Lulia Teame

Ledamot

Lulia är 22 år och har arbetat på Husby ungdomsgård sedan 2020 “ jag vill ungdomarnas bästa, när de lyckas blir jag glad. De ska alla få leva i en bra miljö, de är ju framtiden.” Som ledamot vill Lulia kunna föra fram ungdomarnas röster tillsammans med sina egna erfarenheter från arbetet, då hon själv växt upp i området. “det är viktigt att Husbyborna har ett bra ställe att vara på, förut fanns det varierande aktiviteter som förde oss samman. Därav behöver vi behöver fler aktiviteter som stärker gemenskapen”.

Arne
Arne Johansson

Ledamot

Arne, född 1948, har bott i Husby i över 30 år och varit aktiv i frågor som rör Husbyborna i årtionden. Han har en bakgrund som redaktör och är idag pensionerad. Arne fortsätter att vara en drivande kraft i Husby. Han är en flitig skribent och debattör och sitter som ordförande i Norra Järvas Stadsdelsråd. Hans fokus är social rättvisa och hans vision är ett jämlikt Sverige där Husbyborna kan ta plats på lika villkor. Varför vill du sitta i Husbyrådet? -Jag vill fånga upp de boendes synpunkter och fortsätta driva på i Husbys mest brännande frågor.

Sara T 4
Sara Tareke

Ledamot

Sara har arbetat inom vården i elva år och studerar nu till undersköterska. Sara har fyra barn och bott i Husby i över 18 år. “Föräldrar, vi hör oroligheter. Jag vill veta hur jag ska skydda mina barn. Jag samlas med andra mammor och är engagerad i föräldravolontärerna på Husbygårdsskolan”. Saras vision för Husby är att “alla ska lyckas, lära sig sina rättigheter och guida barnen. Vi vill jobba för att förbättra vårt område och skydda alla barn i samhället. Vet man inte vad som händer kan man inte göra något”.

IMG 1053 2
Jonis Awad

Ledamot

Jonis brinner för frågor som kan bidra till Husbys utveckling. Särskilt engagerad är han i bostadsfrågan. Om varför han valde Husbyrådet säger han, “bostaden och människorna som bor här är de jag bryr mig om. Hjälpa folket att bli en del av samhället i Husby. Allt det har med rådet att göra, för att rådet har med människor att göra” Jonis är 30 år, studerar och har bott i Husby i 22 år.

Ladan 2 2
Ladan Hassan

Ledamot

Ladan är 23 år, från Husby och har bott här i hela sitt liv. Hon är utbildad socionom och arbetar på Husby ungdomsgård. En av de frågor som Ladan bryr sig om mest är att skapa en bättre fritid för unga i både Husby och andra förorter. “Ungdomar brinner jag för och göra området bättre för alla andra, det behövs mer än någonsin”. Ladan sökte sig till rådet för att “driva förändringsarbete, lära sig mer om Husby och se det på andras sätt, från andras perspektiv”.

Mossa Ansara
Mossa Ansara

Ledamot

Mossa, född 1947, har en bakgrund inom PR och har bland annat arbetat på ambassad. Han har bott i Husby sen tidigt 90-tal och älskar det! Han är väldigt engagerad och deltar i bland andra Husby nattvandring och är ordförande i Husby Föräldraförening. Han är särskilt intresserad av frågor som rör trygghet, familjerätt, och föräldrars integration i samhället. Varför vill du sitta i Husbyrådet? Vi måste ha mer trygghet i Husby. Jag vill hjälpa ungdomarna som är arbetslösa, föräldrarna som är analfabeter att gå ut och delta i samhället och att vara en informationslänk för de som inte förstår svenska.