Rådet

Husbyrådet är ett generationsöverskridande råd som startar under 2021. Det ska engagera boende för att hitta nya vägar för inflytande och delaktighet i Husby. Rådet består av 11 ledamöter som arbetar genom sammanträden, medborgardialoger och genomför lokala undersökningar.

Husbyrådets representanter har valts in av en urvalskommité av Husbybor. Dessa får hjälp och processtöd av Folkets Husby. Husbyrådet verkar för Husbybornas välbefinnande och utveckling och kommer att kroka arm med lokala initiativ för att belysa aktuella samhällsproblem och påverka beslutsfattare. Husbyrådets representanter väljs in på 2 respektive 1 år.

IMG 3610
Simon Debesay

Ledamot

Simon, född 2003, och är uppvuxen i Husby. Han studerar sista året på gymnasiet och har sedan planer på att läsa ekonomi efter studenten. Simon är särskilt intresserad av ungdomsfrågor, han är orädd och driven och bra på att komma med förslag på hur det kan bli bättre. Varför vill du sitta i Husbyrådet? Jag vill sitta i Husbyrådet eftersom att jag är en ambitiös person som vill förbättra omgivningen för både mig själv och andra. Som 18-åring vill jag företräda min grupp - ungdomarna - för att vår generation inte ska kastas bort. Simon är ledamot i Husbyrådet och ingår i arbetsgruppen för kommunikation som ansvarar bland annat för rådets hemsida, officiella uttalande och utskicken av nyhetsbrevet.
IMG 3586
Inga Harnesk

Ledamot

Inga, född 1930, är en ikon i Husby och har bott i området sedan 70-talet då Husby byggdes. Hon har varit engagerad i föreningslivet i många år och har stor kunskap om Husbys historia. Hon har tidigare arbetat som huvudskyddsombud, varit ordförande i kulturkommitten i norra Järva samt tjänstgjort på rektorsexpeditionen i f.d. Husbyskolan. Hon har även erfarenhet av arbete med ungdomar i skolhem och gårdar samt av tjänst på arbetsförmedling. Varför vill du sitta i Husbyrådet? Främst önskar jag en avspänd närhet till alla i orten. Jag vill särskilt hjälpa barnfamiljer och ungdomar och bidra med de erfarenheter som jag har, tillsammans med den unika kunskap och kraft som finns i Husby. Inga är ledamot i Husbyrådet och ingår i arbetsgruppen för delaktighet som ansvarar bland annat för att arrangera externa möten och aktiviteter med Husbyborna och lägga upp omröstningar på webbsidan.
Mossa Ansara
Mossa Ansara

Ledamot

Mossa, född 1947, har en bakgrund inom PR och har bland annat arbetat på ambassad. Han har bott i Husby sen tidigt 90-tal och älskar det! Han är väldigt engagerad och deltar i bland andra Husby nattvandring, Folkets Husby och är ordförande i Husby Föräldraförening. Han är särskilt intresserad av frågor som rör trygghet, familjerätt, och föräldrars integration i samhället. Varför vill du sitta i Husbyrådet? Vi måste ha mer trygghet i Husby. Jag vill hjälpa ungdomarna som är arbetslösa, föräldrarna som är analfabeter att gå ut och delta i samhället och att vara en informationslänk för de som inte förstår svenska. Mossa är ledamot i Husbyrådet och ingår i arbetsgruppen som ansvarar för omvärldsbevakning. Deras uppgift är att aktivt bevaka vad som sker i Husby. Både bland de boende men också de politiska beslut som påverkar området.
Essra
Essraa Hussein

Ledamot

Essraa, född 1998, är utbildad statsvetare med en Politices Masterexamen. Hon har ett stort samhällsintresse för globala utvecklingsfrågor och har tidigare erfarenheter från arbete med Sveriges internationella utvecklingssamarbete, utrikespolitiska frågor samt påverkansarbete. Varför vill du sitta i Husbyrådet? -Som en husbybo vill jag arbeta för att värna om, lyfta och representera Husby. Jag vill arbeta för att hitta nya vägar till inflytande och delaktighet samt utveckla en hållbar struktur för medborgarinflytande och säkra att de insatser som görs landar rätt. Essraa är ledamot i Husbyrådet och ingår i arbetsgruppen som har sekreteraransvar. De sammankallar till möten och ansvarar för att föra mötesprotokoll.
IMG 3630
Faduma Aweys Sheikh Mohamed

Ledamot

Faduma, född 1972, är undersköterska och har bott i Husby i snart 30 år. Hennes hjärtefrågor är ungdomar och deras framtidsutsikter. Hon bryr sig om Husby och vill verka för att förbättra ungdomars möjligheter. Varför vill du sitta i Husbyrådet? Jag har bott i husby i många år och har nu sett hur de kriminella gängen har stärkt. Jag vill därför vara med rådet i syfte att förebygga och jobba med unga i Husby Faduma är ledamot i Husbyrådet och ingår i arbetsgruppen för delaktighet som ansvarar bland annat för att arrangera externa möten och aktiviteter med Husbyborna och lägga upp omröstningar på webbsidan.
Tavin2
Tavin Alimoradi Nasrabadi

Ledamot

Tavin, född 2004, har bott nästan hela sitt liv i Husby. Hon läser andra året på gymnasiet, är medveten och påläst. Tavin har ett stort intresse för samhällsfrågor med särskilt fokus på social rättvisa, hon tycker därför det är viktigt att engagera sig när möjligheten ges. Varför vill du sitta i Husbyrådet? -Alla runt om i samhället behöver höras och synas för att vi ska kunna ha ett stabilt system och samhälle. Men, på grund av att vi bor i ett socioekonomiskt utsatt område och ser olika ut, så lyssnar ingen på våra röster, vi syns inte. Vi som bor i dessa områden borde ställa oss upp och tvinga politikerna att höra våra röster, tvinga de att se oss. Jag vill engagera mig i rådet för att Husbys egna röster måste höras. Tavin är ledamot i Husbyrådet och ingår i arbetsgruppen för delaktighet som ansvarar bland annat för att arrangera externa möten och aktiviteter med Husbyborna och lägga upp omröstningar på webbsidan.
IMG 3664
Mohammed Said Sheikh Ali

Ledamot

Mohammed Said, född 1954, är pensionär och har bott i Husby i nästan 30 år. Han är utbildad ingenjör och varit engagerad i flera föreningar och sitter i olika styrelser bland andra Somaliska riksförbundet och som ordförande i en lokal hyresgästförening. För honom är det viktigt att ta ansvar för sitt område och delta i alla möjliga olika aktiviteter för att förbättra Husby. Han är särskilt intresserad av relationen mellan föräldrar och unga. Varför vill du sitta i Husbyrådet? Min vision för Husby är ett trivsamt, lugnt och tryggt område med medvetna grannar. Vi som har varit engagerade länge måste dela med oss. Mohammed Said är ledamot i Husbyrådet och ingår i arbetsgruppen som ansvarar för omvärldsbevakning. Deras uppgift är att aktivt bevaka vad som sker i Husby. Både bland de boende men också de politiska beslut som påverkar området.
IMG 3658
Hivi Hirori

Ledamot

Hivi, född 1992, är utbildad personalvetare. Hon har bott i Husby väldigt länge och har stor erfarenhet och förståelse för invånarnas situation och förutsättningar, särskilt ungdomars. Varför vill du sitta i Husbyrådet? Min vision är att få hela samhället, men framförallt politikerna att förstå problematiken bakom utmaningarna i förorten. De går att lösa, men det behövs satsningar och rätt resurser för att skapa en förändring. Det tror jag definitivt på. Hivi är ledamot i Husbyrådet och ingår i arbetsgruppen som har sekreteraransvar. De sammankallar till möten och ansvarar för att föra mötesprotokoll.
Arne
Arne Johansson

Ledamot

Arne, född 1948, har bott i Husby i över 30 år och varit aktiv i frågor som rör Husbyborna i årtionden. Han har en bakgrund som redaktör och är idag pensionerad. Arne fortsätter att vara en drivande kraft i Husby. Han är en flitig skribent och debattör och sitter som ordförande i Norra Järvas Stadsdelsråd. Hans fokus är social rättvisa och hans vision är ett jämlikt Sverige där Husbyborna kan ta plats på lika villkor. Varför vill du sitta i Husbyrådet? -Jag vill fånga upp de boendes synpunkter och fortsätta driva på i Husbys mest brännande frågor. Arne är ledamot i Husbyrådet och ingår i arbetsgruppen som ansvarar för omvärldsbevakning. Deras uppgift är att aktivt bevaka vad som sker i Husby. Både bland de boende men också de politiska beslut som påverkar området.
Abdullahi Abdullahi
Abdullahi Abdullahi

Ledamot

Abdullahi, född 1986, är småbarnsförälder, utbildad statsvetare och arbetar som statstjänsteman. Han är ursprungligen från Norrland och har nyligen flyttat till Husby. Engagemanget i det lokala föreningslivet har funnits sen ungdomen och nu vill Abdullahi vill lära känna Husby mer och bidra till en positiv förändring. Han är särskilt intresserad av integrationsfrågor. Varför vill du sitta i Husbyrådet? -Vi måste äga integrationsfrågan, eftersom det påverkar oss i förorten. Jag vill förbättra Husby för våra barn som kommer växa upp här. Jag vill bidra genom att skapa en länk mellan olika generationer i området. Abdullahi är ledamot i Husbyrådet och ingår i arbetsgruppen för kommunikation som ansvarar bland annat för rådets hemsida, officiella uttalande och utskicken av nyhetsbrevet.
Nasrin
Nasrin Sulemani

Ledamot

Nasrin, född 1986, är ursprungligen från Angered i Göteborg och flyttade nyligen till Husby med sin familj. Hon arbetar som studie- och yrkesvägledare på Stockholms universitet. Tidigare har hon arbetat fackligt och har jobbat ideellt för Rädda Barnen med frågor som rör kvinnors rättigheter. Varför vill du sitta i Husbyrådet? Jag är uppvuxen i en förort och älskar förorten men jag tror på att det kan alltid bli bättre och vi behöver engagera oss mera för att detta ska hända. Jag vill gärna vara en del av lösningen. Därför vill jag testa och se om Hysbyrådet är vägen dit för mig. Nasrin är ledamot i Husbyrådet och ingår i arbetsgruppen för kommunikation som ansvarar bland annat för rådets hemsida, officiella uttalande och utskicken av nyhetsbrevet.