Tidigare ledamöter

Husbyrådet är ett generationsöverskridande råd som startade under 2021.

IMG 3610
Simon Debesay

Ledamot 2021/22

Simon, född 2003, och är uppvuxen i Husby. Han studerar sista året på gymnasiet och har sedan planer på att läsa ekonomi efter studenten. Simon är särskilt intresserad av ungdomsfrågor, han är orädd och driven och bra på att komma med förslag på hur det kan bli bättre. Varför vill du sitta i Husbyrådet? Jag vill sitta i Husbyrådet eftersom att jag är en ambitiös person som vill förbättra omgivningen för både mig själv och andra. Som 18-åring vill jag företräda min grupp - ungdomarna - för att vår generation inte ska kastas bort. Simon är ledamot i Husbyrådet och ingår i arbetsgruppen för kommunikation som ansvarar bland annat för rådets hemsida, officiella uttalande och utskicken av nyhetsbrevet.
IMG 3586
Inga Harnesk

Ledamot 2021/22

Inga, född 1930, är en ikon i Husby och har bott i området sedan 70-talet då Husby byggdes. Hon har varit engagerad i föreningslivet i många år och har stor kunskap om Husbys historia. Hon har tidigare arbetat som huvudskyddsombud, varit ordförande i kulturkommitten i norra Järva samt tjänstgjort på rektorsexpeditionen i f.d. Husbyskolan. Hon har även erfarenhet av arbete med ungdomar i skolhem och gårdar samt av tjänst på arbetsförmedling. Varför vill du sitta i Husbyrådet? Främst önskar jag en avspänd närhet till alla i orten. Jag vill särskilt hjälpa barnfamiljer och ungdomar och bidra med de erfarenheter som jag har, tillsammans med den unika kunskap och kraft som finns i Husby. Inga är ledamot i Husbyrådet och ingår i arbetsgruppen för delaktighet som ansvarar bland annat för att arrangera externa möten och aktiviteter med Husbyborna och lägga upp omröstningar på webbsidan.
Essra
Essraa Hussein

Ledamot 2021/22

Essraa, född 1998, är utbildad statsvetare med en Politices Masterexamen. Hon har ett stort samhällsintresse för globala utvecklingsfrågor och har tidigare erfarenheter från arbete med Sveriges internationella utvecklingssamarbete, utrikespolitiska frågor samt påverkansarbete. Varför vill du sitta i Husbyrådet? -Som en husbybo vill jag arbeta för att värna om, lyfta och representera Husby. Jag vill arbeta för att hitta nya vägar till inflytande och delaktighet samt utveckla en hållbar struktur för medborgarinflytande och säkra att de insatser som görs landar rätt. Essraa är ledamot i Husbyrådet och ingår i arbetsgruppen som har sekreteraransvar. De sammankallar till möten och ansvarar för att föra mötesprotokoll.
IMG 3630
Faduma Aweys Sheikh Mohamed

Ledamot 2021/22

Faduma, född 1972, är undersköterska och har bott i Husby i snart 30 år. Hennes hjärtefrågor är ungdomar och deras framtidsutsikter. Hon bryr sig om Husby och vill verka för att förbättra ungdomars möjligheter. Varför vill du sitta i Husbyrådet? Jag har bott i husby i många år och har nu sett hur de kriminella gängen har stärkt. Jag vill därför vara med rådet i syfte att förebygga och jobba med unga i Husby Faduma är ledamot i Husbyrådet och ingår i arbetsgruppen för delaktighet som ansvarar bland annat för att arrangera externa möten och aktiviteter med Husbyborna och lägga upp omröstningar på webbsidan.
Tavin2
Tavin Alimoradi Nasrabadi

Ledamot 2021/22

Tavin, född 2004, har bott nästan hela sitt liv i Husby. Hon läser andra året på gymnasiet, är medveten och påläst. Tavin har ett stort intresse för samhällsfrågor med särskilt fokus på social rättvisa, hon tycker därför det är viktigt att engagera sig när möjligheten ges. Varför vill du sitta i Husbyrådet? -Alla runt om i samhället behöver höras och synas för att vi ska kunna ha ett stabilt system och samhälle. Men, på grund av att vi bor i ett socioekonomiskt utsatt område och ser olika ut, så lyssnar ingen på våra röster, vi syns inte. Vi som bor i dessa områden borde ställa oss upp och tvinga politikerna att höra våra röster, tvinga de att se oss. Jag vill engagera mig i rådet för att Husbys egna röster måste höras. Tavin är ledamot i Husbyrådet och ingår i arbetsgruppen för delaktighet som ansvarar bland annat för att arrangera externa möten och aktiviteter med Husbyborna och lägga upp omröstningar på webbsidan.
IMG 3658
Hivi Hirori 2021/22

Ledamot

Hivi, född 1992, är utbildad personalvetare. Hon har bott i Husby väldigt länge och har stor erfarenhet och förståelse för invånarnas situation och förutsättningar, särskilt ungdomars. Varför vill du sitta i Husbyrådet? Min vision är att få hela samhället, men framförallt politikerna att förstå problematiken bakom utmaningarna i förorten. De går att lösa, men det behövs satsningar och rätt resurser för att skapa en förändring. Det tror jag definitivt på. Hivi är ledamot i Husbyrådet och ingår i arbetsgruppen som har sekreteraransvar. De sammankallar till möten och ansvarar för att föra mötesprotokoll.
Abdullahi Abdullahi
Abdullahi Abdullahi 2021/22

Ledamot

Abdullahi, född 1986, är småbarnsförälder, utbildad statsvetare och arbetar som statstjänsteman. Han är ursprungligen från Norrland och har nyligen flyttat till Husby. Engagemanget i det lokala föreningslivet har funnits sen ungdomen och nu vill Abdullahi vill lära känna Husby mer och bidra till en positiv förändring. Han är särskilt intresserad av integrationsfrågor. Varför vill du sitta i Husbyrådet? -Vi måste äga integrationsfrågan, eftersom det påverkar oss i förorten. Jag vill förbättra Husby för våra barn som kommer växa upp här. Jag vill bidra genom att skapa en länk mellan olika generationer i området. Abdullahi är ledamot i Husbyrådet och ingår i arbetsgruppen för kommunikation som ansvarar bland annat för rådets hemsida, officiella uttalande och utskicken av nyhetsbrevet.
Nasrin
Nasrin Sulemani

Ledamot 2021/22

Nasrin, född 1986, är ursprungligen från Angered i Göteborg och flyttade nyligen till Husby med sin familj. Hon arbetar som studie- och yrkesvägledare på Stockholms universitet. Tidigare har hon arbetat fackligt och har jobbat ideellt för Rädda Barnen med frågor som rör kvinnors rättigheter. Varför vill du sitta i Husbyrådet? Jag är uppvuxen i en förort och älskar förorten men jag tror på att det kan alltid bli bättre och vi behöver engagera oss mera för att detta ska hända. Jag vill gärna vara en del av lösningen. Därför vill jag testa och se om Hysbyrådet är vägen dit för mig. Nasrin är ledamot i Husbyrådet och ingår i arbetsgruppen för kommunikation som ansvarar bland annat för rådets hemsida, officiella uttalande och utskicken av nyhetsbrevet.