Vision


Husbyrådet består av elva Husbybor i olika åldrar som tillsammans med det lokala föreningslivet vill engagera boende och hitta nya vägar för inflytande och delaktighet i Husby. Rådet vill i samarbete med lokala föreningar och offentliga aktörer bidra till att höja husbybornas röster i viktiga frågor för de boende genom möten, medborgardialoger, lokala undersökningar och opinionsbildning.

Vi lever i ett samhälle som alltmer har präglats av segregation och ökad ojämlikhet. Gentemot denna utveckling vill Husbyrådet stödja krav på social upprustning och initiativ som kan öka husbybornas välbefinnande, gemenskap och trygghet. För att kunna belysa aktuella samhällsproblem och påverka beslutsfattare eftersträvar rådet ett nära samarbete med lokala initiativ och det lokala föreningslivet. Det är bara tillsammans som vi kan höja vår röst.